Knihy a texty

Organizace projektů a služeb ICT

17.01.2014 10:32
Úvod Tento článek si klade za cíl vymezení některých pojmů (význam a obsah), které z nákupu a provozování ICT vyplývají, aby si uživatelé/zákazníci mohli promyslet, zda, k čemu a zda za to chtějí platit a omezila se nedorozumění, následná nespokojenost a konflikty. Pro většinu lidí je ICT černá...

Struktura dokumentů - studie, koncepce, zadání, ...

10.12.2013 11:53
Úvod Vytvořit dokument, který bude přehledný, přiměřeně strukturovaný a úplný bychom se sice měli naučit již na základní škole (slohové práce) a rozvíjet na vyšších stupních vzdělání (absolventské, bakalářské práce apod.), nicméně se ukazuje, že je to pro většinu lidí značný problém...

Záznamy: 1 - 2 ze 2