Poradenství/služby v oblasti krizového řízení, bezpečnosti, integrovaného záchranného systému a business continuity managementu

Poradenství/služby v oblasti krizového řízení, bezpečnosti, integrovaného záchranného systému a business continuity managementu

Cílem poskytování poradenství a služeb je zajištění připravenosti subjektů na rizikové / krizové / mimořádné situace a události, které mohou narušit fungování (procesy) organizace nebo firmy a tím dosahování cílů a/nebo povinností daného subjektu.

Krizové řízení, zajištění bezpečnosti a business continuity management jsou souhrnem řídících činností zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností a opatření prováděných v souvislosti s přípravou na situace a jejich řešení a/nebo ochranou dotčené infrastruktury (v případě krizového řízení dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů se jedná o kritickou infrastrukturu).

Poradenství a služby jsou určeny pro následující organizace a firmy:

  • orgány krizového řízení a bezpečnosti ve státní správě a samosprávě - kraje, hl. m. Praha, obce s rozšířenou působností (ORP) a jejich orgány. Převážně ve vztahu k  zákonu č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.
  • složky Integrovaného záchranného systému (IZS) - Hasičský záchranný sbor, Zdravotnické záchranné služby, Policie České republiky, Městské policie a další. Převážně ve vztahu k  zákonu č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, již zmíněnému zákonu č. 240/2000 Sb. a další specifické legislativě.
  • firmy a organizace - komerční i nekomerční subjekty (vlastní provoz, povinnosti a ochrana infrastruktury), subjekty kritické infrastruktury (již zmíněná legislativa)
  • další organizace řešící danou problematiku - firmy, které poskytují služby již uvedeným subjektům.

S krizovým řízením, bezpečností a IZS mám ve své praxi bohaté zkušenosti (viz můj životopis), proto si mohu dovolit nabídnout jak komplexní, tak i specifické služby v této oblasti.  Pro získání dalších informací, případně podmínek poskytnutí služeb se na mě neváhejte obrátit, kontaktní údaje naleznete zde.