Řízení projektů na straně Objednatele nebo Dodavatele

Řízení projektů na straně Objednatele nebo Dodavatele

Cílem řízení projektů je zajistit naplánování a realizaci projektu. Kritérium úspěchu je dosažení cílů projektu, a to v plánovaném čase, rozsahu a s plánovanými náklady. Nedílnou součástí řízení projektů je sestavení projektového týmu, stanovení rozpočtu, harmonogramu realizace, organizace a podpora rozhodování, řízení rizik, zajištění předpokladů realizace, reporting a controlling, vyhodnocení projektu, řízení změn a další činnosti nezbytné k dosažení stanovených cílů.

Rozvoj v organizacích a firmách znamená změny ve fungování procesů a organizaci práce, zavádění nových nástrojů a dalších činností, které mají za cíl dosáhnout vyšší efektivity organizace a účinnějšího dosahovánní cílů.

Klíčovým pojmem v této oblasti je "změna". Drobné změny se zpravidla zavádějí operativně. Změny s větším dopadem a významem vyžadují pro dosažení požadovaného výsledku řízené zavedení. "Projekt" je jedinečný proces dosažění změny (cíle). "Řízení projektů" je pak účinné a efektivní dosahování významných změn.

S řízením rozsáhlých a rizikových projektů mám bohaté zkušenosti (viz můj životopis), proto si mohu dovolit nabídnout jak komplexní, tak i specifické služby v této oblasti:

  1. Řízení projektů na straně Objednatele
  2. Řízení projektů na straně Dodavatele
  3. Poradenství v oblasti projektového řízení
  4. Krizové řízení projektů
  5. Příprava nabídek pro veřejný sektor

Pro získání dalších informací, případně podmínek poskytnutí služby se na mě neváhejte obrátit, kontaktní údaje naleznete zde.