Metodická činnost v oblasti řízení (projektové i organizační)

Metodická činnost v oblasti řízení (projektové i organizační)

Metodická práce není cílem, ale prostředkem pro vědomé, organizované, řízené, systematické naplňování cílů organizace/firmy. Metodiky definují procesy a jejich podmínky tak, aby byl proces co nejjednodušší, byl opakovatelný, směřoval co nejpříměji k cíli (byl optimální), byl kontrolovatelný, umožňovat samostatnou realizaci vlastníkem, umožňoval měřit výkonnost a samozřejmě, aby z omezoval nejistotu a zvyšoval vědomí toho, co se bude dít (případně by se mělo dít).

Častým nešvarem v organizacích a firmách je absence definice některých procesů, kdy jsou činnosti vykonávány intuitivně na základě zkušeností pracovníků. Z toho vyplývá, že každý pracovník danou činnost vykonává jinak, v jiném rozsahu, některé části nejsou řešeny, případně jsou řešeny odlišně a tím vznikají nejistota, rizika a často i zbytečná práce a náklady.

Ve velkých organizacích je metodika práce (procesy, směrnice) nedílnou součástí koordinace a organizace práce, v malých organizacích a firmách je (správně) nejčastějším koordinačním mechanismem dohoda, nicméně i v těchto případech je třeba mít nastaveny základní principy řešení klíčových procesů a dělby práce a to je již základní metodika.

S přípravou a zaváděním metodik a praktickým využitím a to i ve své praxi mám bohaté zkušenosti (viz můj životopis), proto si mohu dovolit nabídnout jak komplexní, tak i specifické služby v této oblasti:

 • Metodika projektového řízení
  • Zavádění projektové kanceláře jako základního nástroje pro koordinaci projektů
  • Principy organizace projektu – stanovení povinných a volitelných součástí, ukotvení v organizaci
  • Příprava základní projektové dokumentace – vlastní řízení projektů, kontrolní mechanismy, řízení rizik, katalog rizik, směrnice/metodika, šablony, dokumenty atd.
  • Projektový tým, jeho skladba, způsoby řízení a dělba zodpovědnosti
  • Harmonogramy projektu, základní etapizace, vstupy, výstupy, zodpovědnosti a další parametry řízení času
  • Zpracovaný katalog možných předpokladů/součinností a způsob jejich aplikace do projektu
  • Postupy změnových řízení, stanovení co je změna, procesy projednáním schvalování apod.
  • Podpora vzdělávání projektových manažerů
  • Nástroje používané při řízení projektů, jejich význam, přínos, povinná omezení jejich užití
 • Metodiky řízení organizace
  • Řízení jednání (porad) a řízení záznamů (zápisů) z jednání
  • Řízení a koordinace projektů a úkolů napříč organizací
  • Zohlednění zvyklostí společnosti a charakteru podnikání
  • Zpracovaný katalog možných rizik, způsob práce a hodnocení rizik
  • Nástroje pro řízení organizace, jejich význam, přínos, povinná omezení jejich užití

V rámci přípravy metodik, postupů, směrnic a návrhů organzačních změn jsou zohledněny, případně realizovány následující činnosti:

 • Zohlednění zvyklostí společnosti a charakteru podnikání
 • Projednání výstupů s managementem společnosti včetně úkolů pro management organizace

Pro získání dalších informací, případně podmínek poskytnutí služby se na mě neváhejte obrátit, kontaktní údaje naleznete zde.