Služby v oblasti realizace a implementace informačních technologií a systémů

Služby v oblasti realizace a implementace informačních technologií a systémů

K řízení informací využívají organizace informačních a komunikačních technologií (ICT), které v moderním světě představují důležitou a nepostradatelnou součást státní, podnikatelské i soukromé sféry. Cílem je zajistit úspěšnou implementaci ICT v organizaci a firmách tak, aby maximálně podporovalo procesy organizace, bylo efektivní (převážně nákladově) a vedlo k optimalizaci procesů, řízení a kontrole.

Řízení a fungování organizací je založeno na informacích, kdy úspěch či neúspěch organizace, projektu, procesu, případně činností jednotlivých lidí je založen na pravdivých, ideálně měřitelných a ověřitelných informacích ve správný okamžik.

S realizací a implementací projektů ICT mám bohaté zkušenosti, protože jsem se podílel na řadě rozsáhlých a rizikových projektů zavádějících ICT jak do státních a veřejných organizací, tak do velkých i menších komerčních subjektů, proto si mohu dovolit nabídnout jak komplexní, tak i specifické služby v této oblasti, např.:

  • Posuzování využitelnosti informačních technologií (ve vztahu k potřebám a procesům klienta)
  • Tvorba návrhů informačních systémů (prováděcí dokumentace)
  • Tvorba zadání na realizaci informačních systémů (podklad pro výběr zhotovitele/dodavatele)
  • Realizace a organizace dodávek komplexních informačních systémů (systémová integrace - infrastruktura, softwarové aplikace, služby)
  • Podpora zavádění informačních systémů mezi uživatele (strategie, podmínky, školení, konzultace). Přijetí a způsob zapojení uživatele považuji za největší riziko a nejčastější problém v dodávce ICT!!!
  • Podpora a provoz komplexních informačních systémů
  • Poradenství v oblasti informačních technologií

Pro získání dalších informací, případně podmínek poskytnutí služby se na mě neváhejte obrátit, kontaktní údaje naleznete zde.