Vítejte na mých stránkách

Jmenuji se Radek Holiš, jsem podnikatelem, manažerem, projektovým manažerem a nezávislým ICT odborníkem. Pomáhám zákazníkům a partnerům připravovat projekty (presale), efektivně organizovat, optimalizovat a řídit jejich přípravu a realizaci a tím vydělávat více a pracovat méně.

Tyto stránky slouží pro získávání informací o službách, které nabízím, produktech a projektech, na kterých se podílím a samozřejmě o zkušenostech, které Vám umožní mi důvěřovat a spolupracovat se mnou.

Produkty a služby

Řízení projektů na straně Objednatele nebo Dodavatele

Cílem řízení projektů je zajistit naplánování a realizaci projektu. Kritérium úspěchu je dosažení cílů projektu, a to v plánovaném čase, rozsahu a s plánovanými náklady. Nedílnou součástí řízení projektů je sestavení projektového týmu, stanovení rozpočtu, harmonogramu realizace, organizace a...

Služby v oblasti realizace a implementace informačních technologií a systémů

K řízení informací využívají organizace informačních a komunikačních technologií (ICT), které v moderním světě představují důležitou a nepostradatelnou součást státní, podnikatelské i soukromé sféry. Cílem je zajistit úspěšnou implementaci ICT v organizaci a firmách tak, aby maximálně podporovalo...

Poradenství/služby v oblasti krizového řízení, bezpečnosti, integrovaného záchranného systému a business continuity managementu

Cílem poskytování poradenství a služeb je zajištění připravenosti subjektů na rizikové / krizové / mimořádné situace a události, které mohou narušit fungování (procesy) organizace nebo firmy a tím dosahování cílů a/nebo povinností daného subjektu. Krizové řízení, zajištění bezpečnosti a business...

Metodická činnost v oblasti řízení (projektové i organizační)

Metodická práce není cílem, ale prostředkem pro vědomé, organizované, řízené, systematické naplňování cílů organizace/firmy. Metodiky definují procesy a jejich podmínky tak, aby byl proces co nejjednodušší, byl opakovatelný, směřoval co nejpříměji k cíli (byl optimální), byl kontrolovatelný,...

Manažerské poradenství v návaznosti na ICT

V řadě případů investují firmy do systémů ICT mnoho prostředků. Návratnost těchto investic je však podmíněna efektivním využitím těchto systémů pro podporu interních firemních procesů a pro vnější fungování firmy. Cílem manažerského poradenství v návaznosti na ICT je pomoc klientům s posuzováním...

Záznamy: 1 - 5 ze 5

Novinky

Nový článek: Organizace projektů a služeb ICT

17.01.2014 14:33
Nový článek v sekci Knihy a texty - Organizace projektů a...

Nový článek: Struktura dokumentů - studie, koncepce, zadání, ...

10.12.2013 11:58
Nový článek v sekci Knihy a texty - Struktura...

Nová prezentace

24.09.2013 13:09
Dnes jsem spustil své nové stránky a vložil základní...

Kontakt

Telefon: +420 777 667 644
Email: radek.holis@email.cz
Další informace naleznete zde.